שאלות ותשובות

ראשית יש לפעול לקבלת טיפול רפואי ולציין את נסיבות התאונה.

אם אפשרי, יש לקבל את פרטי הנהג והרכב הפוגע ואם הוא ברח מן המקום לנסות לברר אם היו עדי ראיה.

לאחר מכן יש לגשת לתחנת המשטרה, להציג בפני שוטרי אגף התנועה את התיעוד הרפואי ולמסור את כל הפרטים הנוגעים לתאונה. בסוף הבירור המשטרה תנפיק "אישור משטרה" בו יפורטו פרטי נפגע הגוף בתאונת הדרכים.

חשוב מאוד לשמור את מלוא התיעוד הרפואי, קבלות ולנהל יומן על המגבלות, הכאבים וההשפעה של התאונה.

כן, בהחלט. כשתאונת דרכים ארעה במהלך עבודתו, או בדרכו לעבודה מהבית או בדרכו מהעבודה לביתו של העובד – זו תאונת דרכים שהינה גם תאונת עבודה,. במקרה זה, יש לפנות קודם כל למוסד לביטוח לאומי כדי שזה יכיר בתאונה כתאונת עבודה.

ככל שתיקבע נכות ע"י הוועדות הרפואית של המוסד לביטוח לאומי,קביעה זו תחייב גם בתביעה נגד מבטחת השימוש ברכב

בחוק קבוע הסדר מיוחד לפיו אסור לתובע  להציג חוות דעת רפואית מטעמו לצורך הוכחת נכותו, ולפי הקבוע בחוק- בית המשפט ממנה מומחה רפואי מטעמו אשר בודק את התובע, מעיין בחומר הרפואי וקובע את שיעור הנכות של התובע.

החוק עוסק בתביעות של נזקי גוף. הנפגע זכאי לפיצוי עבור הנזק הלא ממוני שלו, נזק   המוגדר כ"כאב וסבל", בהתאם לסכומים הקבועים בחוק והמתעדכנים לפי המדד.

לדוגמא עבור 10% נכות יפוצה התובע בכ- 18,000 ₪, סעיפי  נזק נוספים הינם הפסדי שכר בעבר ובעתיד, פגיעה בכושר ההשתכרות, פיצוי בגין  עזרת הזולת, טיפולים נדרשים רפואיים, משקמים ואלטרנטיביים, הוצאות נסיעה, ניידות ועוד.

בתביעות רשלנות רפואית יש חשיבות עליונה לקבלת מלוא התיעוד הרפואי ככל הניתן בסמוך לאירוע מקרה הנזק. כדאי שגם בני משפחה וקרובים יעלו על הכתב את התרשמותם מהאירוע.

חשוב להתייעץ עם עורך דין המתמחה בתחום על מנת שינחה אתכם בקשר לסיכויי התביעה ויפנה את התובעים למומחה רפואי מתאים.

תביעות של רשלנות רפואית יכולות להיות משמעותיות מבחינת היקף הנזקים.

ניתן לתבוע, ככל שתוכח אשמת המוסד הרפואי, עבור כאב וסבל ואובדן הנאות חיים, הפסדי שכר, השתכרות ופגיעה בכושר ההשתכרות, עזרת הזולת, טיפולים רפואיים, משקמים ואלטרנטיביים, הוצאות נסיעה וניידות ועוד.

ראשית יש לפעול לקבלת טיפול רפואי ולציין את נסיבות התאונה.

חשוב לברר אם היו עדים לתאונה ולתעד במידת האפשר את מקום האירוע. פרטים אלו יסייעו במידה ותהיה תביעה כנגד המעביד.

כדאי לפנות בהקדם האפשרי. יש להקפיד על ניסוח טופס התביעה בצורה מיטבית. כדאי להיוועץ בעורך דין מתמחה לצורך כך, כמו כן לערוך את המסמכים הרפואיים כתעודות רפואיות לנפגע בעבודה.

המועד להגשת התביעה לביטוח הלאומי הינו שנה מיום התאונה, פניה מאוחרת עלולה לדחות או לפגוע בסכום הגמלאות.

כן. בניגוד לתביעות על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, בתביעות נזיקין של תאונות עבודה, על התובע לצרף לכתב תביעתו חוות דעת רפואית של מומחה מטעמו בתחום הרפואי בו הוא טוען לנכות. הדבר כמובן כרוך בעלויות אבל הוא מחויב על פי הדין.

ככל שיוכיח העובד את אשמתו של מעבידו הוא יוכל לתבוע עבור כאב וסבל ואובדן הנאות חיים, הפסדי שכר, השתכרות ופגיעה בכושר ההשתכרות, קבלת עזרת מהזולת, טיפולים רפואיים, משקמים ואלטרנטיביים, הוצאות נסיעה וניידות ועוד.

תביעה נגד המעביד בשל נזקים שנגרמו לעובד בתאונת עבודה הינה תביעה נזיקית לכל דבר.  בתביעה זו צריך העובד בסיוע עורך דין המתמחה בתחום,  להוכיח שהמעביד הפר חובת זהירות כלפי עובדו ובשל אותה התנהגות נפגע העובד ונגרמו לו נזקים כפי שיוכח לבית המשפט.

בתי המשפט דורשים ממעבידים רמת זהירות גבוהה בשל המטרה החשובה –  הגנה על בטיחותם ושלומם של העובדים. קיימים מקרים שבתי המשפט יטילו חלק מהאחריות  ולעתים אף את כולה על העובד, בבחינת "אשם תורם".

כדי להטיל את מירב האשמה על המעביד ולא על העובד יש להיעזר בעורך דין המתמחה בתחום הנזיקין ובתחום תאונות העבודה.

תביעה נזיקית  לפיצוי מעבר לגמלאות המוסד לביטוח לאומי הינה מורכבת יותר, שכן יכולה להישמע  במקרה זה הטענה כי הנפגע הינו המעביד והוא זה שאחראי על הסדרת סביבת עבודה בטוחה לעובדיו, לכן חשוב להיוועץ בעורך דין המתמחה בתחום תאונות עבודה.

תאונות עבודה יכולות להיות אירוע תאונתי ויכולות להיות פגיעה גופנית עקב נזק מתמשך כמו מיקרו-טראומה, או מחלות מקצוע כמו מחלות שונות הנגרמות מחשיפה מתמשכת או מגע עם חומרים מסוכנים. בכל אלו, יכול המוסד לביטוח לאומי להכיר כפגיעה בעבודה למרות שלא ניתן לקשר את הנזק לאירוע תאונתי יחיד.

ניתן לתבוע גם את המעביד במקרים מסוג זה.  לדוגמא, המעביד חשף את העובד לרעש מסוכן במשך תקופה ממושכת ללא אספקת ציוד מגן ובכך גרם לפגיעה בשמיעה.

יכול להיות שהמוסד לביטוח לאומי יכיר באירוע לב ובנכות שנגרמה בשל כתאונה בעבודה בהתקיים תנאים מסוימים, חשוב להיוועץ בעורך דין עם ניסיון בתחום כדי להצליח בכך.

בתביעות ביטוחיות תקופת ההתיישנות קצרה מתקופת ההתיישנות הרגילה ויש חשיבות לפעולה מהירה. רצוי לתעד את הנזק הנטען ולאסוף את כל המסמכים הנדרשים.

במקרה של תביעות ביטוחיות של נזקי הצפה או שריפה, חשוב להתייעץ עם עורך דין ועם שמאי או מהנדס מתאים.

ראשית יש לפעול לקבלת טיפול רפואי ולציין את נסיבות התאונה.

חשוב לברר אם היו עדים לתאונה ולתעד במידת האפשר את מקום האירוע, פרטים אלו יסייעו במידה תהיה תביעה כנגד הגורם המזיק.

חשוב לאסוף מסמכים המעידים על נוכחות התובע במקום התאונה ביום התאונה,  לדוגמא: כרטיסי כניסה, קבלות מחניון וכו'

כדאי לצלם את המפגע סמוך ככל האפשר לאירוע התאונה. בפגיעות מדרכות למשל חשוב לצלם את המפגע עם סרט מידה כדי שממדי המפגע יהיו ברורים ומתועדים.

כן, בניגוד לתביעות על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, בתביעות נזיקין – על התובע לצרף לכתב תביעתו חוות דעת רפואית של מומחה מטעמו בתחום הרפואי בו הוא טוען לנכות. הדבר כרוך בעלויות אבל הוא מחויב על פי הדין.

ניתן לתבוע עבור כאב וסבל ואבדן הנאות חיים, הפסדי שכר, השתכרות ופגיעה בכושר ההשתכרות, עזרת הזולת, טיפולים רפואיים, משקמים ואלטרנטיביים, הוצאות נסיעה וניידות ועוד.

קיום חברת ביטוח יכול לסייע בניהול התביעה וגם בקבלת הפיצוי אולם זה איננו הכרחי.

עצם קיומו של ביטוח לא מבטיח פיצוי, עדיין צריך להיעזר בעורך דין מיומן ומומחה בתחום -להוכחת אחריותו של הנתבע.

סיפורי הצלחה, פסקי דין ותקדימים

0
תאונות דרכים
0
תביעות רשלנות
0
תאונות עבודה ותביעות נזקי גוף
0
תביעות ביטוח

סיפורי מקרה

yaadv
תאונות דרכים

רוכבת אופנוע זכתה בפיצויים מוגדלים

קרא עוד >>
yaadv
רשלנות רפואית

תביעת נערה על התרשלות במרכז רפואי

קרא עוד >>
yaadv
תאונות עבודה

פיצויים לעובדת שמעדה לתוך בור

קרא עוד >>
yaadv
תביעות ביטוחיות

פיצוי עובדת עקב פיברומיאלגיה

קרא עוד >>

ליעוץ ראשוני ללא עלות

03-6415653

מה סיכויי התביעה שלי?

ליעוץ ראשוני ללא עלות דילוג לתוכן